ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

Attachments

 

ประกาศผลประกวด.pdf

  • PDF
  • 54.10 kB
  • 2016-11-23 09:02:46