ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปิดให้ทำบัตรอนุญาต จอดรถจักรยานยนต์ภายในคณะฯ

 


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดให้ทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในคณะฯ
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรฯสามารถยื่นใบคำขอได้ที่ งานอาคารสถานที่(พี่อ้วน)

แบบฟอร์มคำขอสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ  หรือกรอกใบคำขอออนไลน์

Attachments

 

แบบฟอร์มการขอบัตรจอดรถจักรยานยนต์คณะรัฐศาสตร์ฯ.pdf

  • PDF
  • 82.73 kB
  • 2016-09-26 15:18:38

Galleries

 

cropdefault600x550.jpg
cropdefault600x550.jpg