**** ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกฺส์ (e-bidding) ****

Attachments

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

  • PDF
  • 38.54 kB
  • 2018-12-12 16:39:47