***(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)***

Attachments

 

ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ.pdf

  • PDF
  • 1.28 MB
  • 2018-11-21 14:06:58