***ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม)***

Attachments

 

เผยแพร่แผน ปรับปรุงอาคารฯ.pdf

  • PDF
  • 50.86 kB
  • 2018-10-19 17:21:17