ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

  • PDF
  • 42.44 kB
  • 2018-09-24 09:29:09