ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments

 

ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ จ้างเหมาความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ 2562.pdf

  • PDF
  • 1.26 MB
  • 2018-07-02 15:45:57