ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

20180611153339.pdf

  • PDF
  • 44.37 kB
  • 2018-06-12 16:10:20