ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่)

Attachments

 

จัดจ้าง-วิจัยเงินแผ่นดิน-61-5.pdf

  • PDF
  • 45.62 kB
  • 2018-06-04 08:51:26