ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่)

Attachments

 

จัดจ้าง-วิจัยเงินแผ่นดิน-61-4.pdf

  • PDF
  • 46.14 kB
  • 2018-06-04 08:51:11