ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

จัดจ้าง-วิจัยเงินแผ่นดิน-61-2.pdf

  • PDF
  • 47.41 kB
  • 2018-06-04 08:50:43