ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

จัดจ้าง-วิจัยเงินแผ่นดิน-61-1.pdf

  • PDF
  • 47.38 kB
  • 2018-06-04 08:50:29