ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดส่งวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 และการจัดส่งเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

20180525143337.pdf

  • PDF
  • 58.55 kB
  • 2018-05-25 16:00:30