ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

ประกาศพัสดุ-ซื้อคอมพิวเตอร์-เงินแผ่นดิน61.pdf

  • PDF
  • 50.18 kB
  • 2018-02-01 16:28:48