ผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการรัฐศาสตร์ฯ มช.ปันน้ำใจสู่บ้านอากาเป้ ประจำปีการศึกษา 2560

Attachments

 

20180126090237.pdf

  • PDF
  • 43.95 kB
  • 2018-01-26 15:28:42