ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments

 

ยกเลิกประกาศ (2).pdf

  • PDF
  • 37.36 kB
  • 2018-01-19 16:45:50