ผลการจัดจ้างเหมาบริการจัดซุ้มดอกไม้และจัดดอกไม้ตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2560

Attachments

 

20180118102444.pdf

  • PDF
  • 42.64 kB
  • 2018-01-18 10:09:42