คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม International Research Symposium on Public Management in Asia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร  ภู่เจริญ ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี  จงรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญจาก The Department of Asian and Policy Studies (ASP) ,The Education University  Hong Kong ให้เข้าร่วมประชุม International Research Symposium on Public Management in Asia โดยเป็นการประชุมสัมมนาด้านการวิจัยโดยการรวมตัวกันขององค์กรชั้นนำผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและนักวิชาการเพื่อสำรวจแนวทางต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการภาครัฐ กำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 24 – 25  พฤศจิกายน 2560 ณ The Education University  Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Galleries

 

0006.jpg
0006.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg