คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2560 (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52)

คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้มีการจัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2560 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52
โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ, รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) พร้อมด้วย รศ. ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0004.jpg
0004.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0005.jpg
0005.jpg