การบรรยายพิเศษญี่ปุ่นศึกษาสัญจร เรื่อง "บทบาทญี่ปุ่น และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง"

การบรรยายพิเศษญี่ปุ่นศึกษาสัญจร เรื่อง "บทบาทญี่ปุ่นและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง"  โดย Professor Dr. Satoru Matsumoto วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Faculty of Intercultural Communication, Hosei University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ เป็นผู้ร่วมการอภิปราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562


--
Special talk on "The Role of Japan and Civil Society Movement in the Development of Greater Mekong Sub-region" given by the honorable lecturer, Professor Dr. Satoru Matsumoto, from Faculty of Intercultural Communication, Hosei University, Japan. The talk was joined by Ajarn Narut Chareonsri, as a discussant, the lecturer from School of International Affairs at main auditorium, 3rd floor, Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University.

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/pol.cmu.ac.th/videos/2176261809097368/
Please download the presentation here: https://goo.gl/Y325ob

Galleries

 

JAN (01).JPG
JAN (01).JPG
JAN (02).JPG
JAN (02).JPG
JAN (03).JPG
JAN (03).JPG
JAN (04).JPG
JAN (04).JPG
JAN (06).JPG
JAN (06).JPG
JAN (07).JPG
JAN (07).JPG
JAN (08).JPG
JAN (08).JPG
JAN (09).JPG
JAN (09).JPG
JAN (10).JPG
JAN (10).JPG
JAN (11).JPG
JAN (11).JPG
JAN (13).JPG
JAN (13).JPG
JAN (14).JPG
JAN (14).JPG
JAN (15).JPG
JAN (15).JPG
JAN (16).JPG
JAN (16).JPG
JAN (17).JPG
JAN (17).JPG
JAN (18).JPG
JAN (18).JPG
JAN (19).JPG
JAN (19).JPG
JAN (20).JPG
JAN (20).JPG
JAN (21).JPG
JAN (21).JPG
JAN (22).JPG
JAN (22).JPG
JAN (23).JPG
JAN (23).JPG
JAN (24).JPG
JAN (24).JPG
JAN (25).JPG
JAN (25).JPG
JAN (26).JPG
JAN (26).JPG
JAN (27).JPG
JAN (27).JPG
JAN (28).JPG
JAN (28).JPG
JAN (29).JPG
JAN (29).JPG
JAN (30).JPG
JAN (30).JPG
JAN (31).JPG
JAN (31).JPG
JAN (32).JPG
JAN (32).JPG
JAN (33).JPG
JAN (33).JPG
JAN (34).JPG
JAN (34).JPG
JAN (35).JPG
JAN (35).JPG
JAN (36).JPG
JAN (36).JPG
JAN (37).JPG
JAN (37).JPG
JAN (38).JPG
JAN (38).JPG
JAN (39).JPG
JAN (39).JPG
JAN (40).JPG
JAN (40).JPG
JAN (41).JPG
JAN (41).JPG
JAN (42).JPG
JAN (42).JPG
JAN (43).JPG
JAN (43).JPG
JAN (44).JPG
JAN (44).JPG
JAN (45).JPG
JAN (45).JPG
JAN (46).JPG
JAN (46).JPG