การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2019 โดยมีคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการยูแสคประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Associate Professor Dr. Thanyawat Rattanasak, Dean of Faculty of Political Science and Public Administration and Assistant Professor Ram Jotikut, Assistant Dean for Cooperate Communication and Special Affairs, were welcomed by Mrs. Chaidarun Tippawan, Director of USAC Thailand in the orientation ceremony of the exchange students from USAC program (Spring Semester 2019) on Thursday, January 11, 2019 at Phrayasrivisarnvaja Room, Chiang Mai University.

Galleries

 

NOV02834.jpg
NOV02834.jpg
NOV02835.jpg
NOV02835.jpg
NOV02838.jpg
NOV02838.jpg
NOV02839.jpg
NOV02839.jpg
NOV02840.jpg
NOV02840.jpg
NOV02841.jpg
NOV02841.jpg
NOV02843.jpg
NOV02843.jpg
NOV02845.jpg
NOV02845.jpg
NOV02851.jpg
NOV02851.jpg
NOV02853.jpg
NOV02853.jpg