คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 90 คน โดยมี ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อม บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โดยประเด็นของการศึกษดูงานในครั้งนี้ คือ   ประเด็น ทิศทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 บรรยายโดย ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประเด็น ความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญวงศ์วิวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

NOV01735-2.jpg
NOV01735-2.jpg
NOV01735.jpg
NOV01735.jpg
NOV01736.jpg
NOV01736.jpg
NOV01737.jpg
NOV01737.jpg
NOV01738.jpg
NOV01738.jpg
NOV01739.jpg
NOV01739.jpg
NOV01740.jpg
NOV01740.jpg
NOV01744.jpg
NOV01744.jpg
NOV01746.jpg
NOV01746.jpg
NOV01751.jpg
NOV01751.jpg
NOV01754.jpg
NOV01754.jpg
NOV01756.jpg
NOV01756.jpg
NOV01758.jpg
NOV01758.jpg
NOV01764.jpg
NOV01764.jpg
NOV01765.jpg
NOV01765.jpg
NOV01776.jpg
NOV01776.jpg
NOV01786.jpg
NOV01786.jpg
NOV01790.jpg
NOV01790.jpg
NOV01794.jpg
NOV01794.jpg
NOV01799.jpg
NOV01799.jpg
NOV01800.jpg
NOV01800.jpg
NOV01804.jpg
NOV01804.jpg
NOV01807.jpg
NOV01807.jpg
NOV01808.jpg
NOV01808.jpg
NOV01818.jpg
NOV01818.jpg
NOV01824.jpg
NOV01824.jpg
NOV01828.jpg
NOV01828.jpg
NOV01833.jpg
NOV01833.jpg
NOV01840.jpg
NOV01840.jpg
NOV01842.jpg
NOV01842.jpg
NOV01849.jpg
NOV01849.jpg
NOV01853.jpg
NOV01853.jpg
NOV01854.jpg
NOV01854.jpg
NOV01860.jpg
NOV01860.jpg
NOV01864.jpg
NOV01864.jpg
NOV01867.jpg
NOV01867.jpg
NOV01873.jpg
NOV01873.jpg
NOV01897.jpg
NOV01897.jpg
NOV01923.jpg
NOV01923.jpg
NOV01936.jpg
NOV01936.jpg