การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆ โดยมี รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย ซึ่งจัดโดย สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

600_0112(1).jpg
600_0112(1).jpg
600_0119.jpg
600_0119.jpg
600_0120.jpg
600_0120.jpg
600_0123.jpg
600_0123.jpg
600_0138.jpg
600_0138.jpg
600_0141.jpg
600_0141.jpg
600_0193.jpg
600_0193.jpg
600_0198.jpg
600_0198.jpg
600_0215.jpg
600_0215.jpg
600_0224.jpg
600_0224.jpg
600_0247.jpg
600_0247.jpg
600_0337.jpg
600_0337.jpg
600_0372.jpg
600_0372.jpg
600_0386.jpg
600_0386.jpg
600_0457.jpg
600_0457.jpg
600_0469.jpg
600_0469.jpg
600_0477.jpg
600_0477.jpg
600_0487.jpg
600_0487.jpg
600_0513.jpg
600_0513.jpg
600_0528.jpg
600_0528.jpg
600_0559.jpg
600_0559.jpg
600_0664.jpg
600_0664.jpg
600_0690.jpg
600_0690.jpg
600_0702.jpg
600_0702.jpg
600_0713.jpg
600_0713.jpg
600_0716.jpg
600_0716.jpg
600_0717.jpg
600_0717.jpg
600_0733.jpg
600_0733.jpg
600_0738.jpg
600_0738.jpg
600_0744.jpg
600_0744.jpg
600_0750.jpg
600_0750.jpg
NOV00784.jpg
NOV00784.jpg
NOV00786.jpg
NOV00786.jpg
NOV00801.jpg
NOV00801.jpg
NOV00806.jpg
NOV00806.jpg
NOV00840.jpg
NOV00840.jpg
NOV00857.jpg
NOV00857.jpg
NOV00858.jpg
NOV00858.jpg
NOV00882.jpg
NOV00882.jpg
NOV00886.jpg
NOV00886.jpg
NOV00888.jpg
NOV00888.jpg
NOV00889.jpg
NOV00889.jpg
NOV00900.jpg
NOV00900.jpg
NOV00904.jpg
NOV00904.jpg
NOV00907.jpg
NOV00907.jpg
NOV00909.jpg
NOV00909.jpg
NOV00910.jpg
NOV00910.jpg
NOV00913.jpg
NOV00913.jpg
NOV00935.jpg
NOV00935.jpg
NOV00951.jpg
NOV00951.jpg
NOV00958.jpg
NOV00958.jpg
NOV00987.jpg
NOV00987.jpg
NOV01002.jpg
NOV01002.jpg
NOV01009.jpg
NOV01009.jpg
NOV01012.jpg
NOV01012.jpg
NOV01020.jpg
NOV01020.jpg
NOV01105.jpg
NOV01105.jpg
NOV01164.jpg
NOV01164.jpg
NOV01174.jpg
NOV01174.jpg
NOV01206.jpg
NOV01206.jpg
NOV01209.jpg
NOV01209.jpg
NOV01233.jpg
NOV01233.jpg
NOV01240.jpg
NOV01240.jpg
NOV01245.jpg
NOV01245.jpg
NOV01254.jpg
NOV01254.jpg
NOV01289.jpg
NOV01289.jpg
NOV01317.jpg
NOV01317.jpg
NOV01331.jpg
NOV01331.jpg
NOV01355.jpg
NOV01355.jpg
NOV01359.jpg
NOV01359.jpg