คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Political Science, Can Tho University ประเทศเวียดนาม

ผศ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Tran Van Hieu (Vice Dean of School Political Science, Dr.Phan Van Phuc (Head of Department of Marxism-Leninism,Lecturer) และนักศึกษาจาก School of Political Science, Can Tho University ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาเยือนคณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนรู้และวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
NOV00603.jpg
NOV00603.jpg
NOV00606.jpg
NOV00606.jpg
NOV00610.jpg
NOV00610.jpg
NOV00612.jpg
NOV00612.jpg
NOV00615.jpg
NOV00615.jpg
NOV00618.jpg
NOV00618.jpg
NOV00621.jpg
NOV00621.jpg
NOV00624.jpg
NOV00624.jpg
NOV00627.jpg
NOV00627.jpg
NOV00628.jpg
NOV00628.jpg
NOV00632.jpg
NOV00632.jpg
NOV00634.jpg
NOV00634.jpg
NOV00635.jpg
NOV00635.jpg
NOV00637.jpg
NOV00637.jpg
NOV00640.jpg
NOV00640.jpg
NOV00649.jpg
NOV00649.jpg
NOV00650.jpg
NOV00650.jpg
NOV00653.jpg
NOV00653.jpg
NOV00657.jpg
NOV00657.jpg
NOV00665.jpg
NOV00665.jpg
NOV00679.jpg
NOV00679.jpg
NOV00683.jpg
NOV00683.jpg
NOV00693.jpg
NOV00693.jpg
NOV00694.jpg
NOV00694.jpg
NOV00705.jpg
NOV00705.jpg