งานครบรอบ 30 ปี สิงห์ขาวรุ่นที่ 24 และ งานรับทอบทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 คณบดีให้การต้อนรับศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 24 (สิงห์ขาวรุ่น 24 รหัสนึกศึกษา 31) ที่มาเยี่ยมเยียนคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้สิงห์ขาวรุ่นที่ 24 ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบูรพาจารย์ และเพื่อนสิงห์ขาวที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ วัดศรีโสดา

โดยสิงห์ขาวรุ่น 24 ได้มอบเงินจำนวน 84,000 บาท และคุณเสรี ภัทรพิศาล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท ให้แก่คณะฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะโรงอาหาร)  และ ดร.พรพิมล เอื้ออนันต์ ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่คณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ฯ ผ่านการเรียนการสอนของกระบวนวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณคุณที่ให้การสนับสนุน

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
345746.jpg
345746.jpg
345796.jpg
345796.jpg
345861.jpg
345861.jpg
379427.jpg
379427.jpg
38355.jpg
38355.jpg
38356.jpg
38356.jpg
38357.jpg
38357.jpg
45273675_2447519971930576_417666839183622144_o.jpg
45273675_2447519971930576_417666839183622144_o.jpg
45273675_2447519971930576_417666839183622144_o.jpg
45273675_2447519971930576_417666839183622144_o.jpg
90180.jpg
90180.jpg
90181.jpg
90181.jpg
DSCF4396_resize.jpg
DSCF4396_resize.jpg
DSCF4401_resize.jpg
DSCF4401_resize.jpg
edit.jpg
edit.jpg
S__20488211.jpg
S__20488211.jpg
S__25911548.jpg
S__25911548.jpg
S__4456487.jpg
S__4456487.jpg
S__4456489.jpg
S__4456489.jpg
S__4775942_0.jpg
S__4775942_0.jpg