อาจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ

อาจารย์ ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง ร่วมนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง The obstacle of conflict transformation in Burma/Myanmar: A case study of the Kachin Independence Army
ในการประชุมประจำปีสมาคมรัฐศาสตร์แห่งไอร์แลนด์ (Political Studies Association of Ireland — The 2018 PSAI Annual Conference ) ณ เมือง Limerick สาธารณรัฐไอร์แลนด์ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561

Galleries

 

43952290_10155838917787960_4358389110965010432_n.jpg
43952290_10155838917787960_4358389110965010432_n.jpg
44028206_10155838917777960_7483747047447724032_n.jpg
44028206_10155838917777960_7483747047447724032_n.jpg
44038374_10155838917917960_7980643620787060736_n.jpg
44038374_10155838917917960_7980643620787060736_n.jpg
44041587_10155838917772960_7584559507661914112_n.jpg
44041587_10155838917772960_7584559507661914112_n.jpg