ศิษย์เก่า สิงห์ขาว รุ่นที่ 20 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และ คุณนภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา
จาก คุณชำนาญ จองพิพัฒน์ และคุณเทียน พงศ์วิริยะศิริ นักศึกษาเก่า สิงห์ขาว รุ่นที่ 20 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบพระคุณคุณที่ให้การสนับสนุน

Galleries

 

DSC04813.jpg
DSC04813.jpg
DSC04823.jpg
DSC04823.jpg
DSC04824.JPG
DSC04824.JPG
DSC04827.jpg
DSC04827.jpg