รับมอบเงินสนับสนุน จากธนาคารไทยพานิชย์ เพื่อจัดทำป้ายชื่อร้านค้า โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีพัฒนาคุณภาพนักศึกษา,
คุณนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุน จากธนาคารไทยพานิชย์
เพื่อจัดทำป้ายชื่อร้านค้า โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ เป็นเงินจำนวน 7,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทั้งนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอขอบคุณมากนะคะ

Galleries

 

DSC04682.JPG
DSC04682.JPG
DSC04683.JPG
DSC04683.JPG