การบรรยายพิเศษ "ไทยในบริบทความสัมพันธ์อาเซียน-จีน: มุมมองของเจ้าหน้าที่ไทยในศูนย์อาเซียน-จีน"

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ กงสุลใหญ่ วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ไทย ประจำนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาส ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ไทยในบริบทความสัมพันธ์อาเซียน-จีน: มุมมองของเจ้าหน้าที่ไทยในศูนย์อาเซียน-จีน" เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้อง PSB1302 ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

148484.jpg
148484.jpg
DSC04427.jpg
DSC04427.jpg
DSC04435.jpg
DSC04435.jpg
DSC04437 copy.JPG
DSC04437 copy.JPG
DSC04441.jpg
DSC04441.jpg
DSC04453.jpg
DSC04453.jpg