คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ไทย ประจำนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบปะ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเช

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่วิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ไทย ประจำนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าพบปะ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

20180921_180921_0001.jpg
20180921_180921_0001.jpg
20180921_180921_0014.jpg
20180921_180921_0014.jpg
20180921_180921_0017.jpg
20180921_180921_0017.jpg
20180921_180921_0019.jpg
20180921_180921_0019.jpg