พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality: Google for Digital Economy

          รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ
Consul General Jennifer A. Harhigh กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ Mr. Robert Post จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ในโอกาสพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy for Education Equality: Google for Digital Economy
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

147327.jpg
147327.jpg
147332.jpg
147332.jpg
DSC04228.jpg
DSC04228.jpg
DSC04229.jpg
DSC04229.jpg
DSC04239.jpg
DSC04239.jpg
DSC04246.jpg
DSC04246.jpg
DSC04290.jpg
DSC04290.jpg
DSC04294.jpg
DSC04294.jpg
DSC04297.jpg
DSC04297.jpg
DSC04298.jpg
DSC04298.jpg
DSC04302.jpg
DSC04302.jpg
DSC04319.jpg
DSC04319.jpg
DSC04322.jpg
DSC04322.jpg