คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Scot Schraufnagel พร้อมด้วย Dr. Kanjana Thepboriruk จาก School of Public and Global Affairs, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Scot Schraufnagel พร้อมด้วย Dr. Kanjana Thepboriruk จาก School of Public and Global Affairs, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและหารือทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG