นักศึกษาเก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 23ได้มอบเงินจำนวน 24,000 บาท ให้คณะรัฐศาสตร์ฯเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ

นักศึกษาเก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 23ได้มอบเงินจำนวน 24,000 บาท ให้คณะรัฐศาสตร์ฯเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG