คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมด้วย Faculty of Political Science and Sociology, Granada University ประเทศสเปน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย Faculty of Political Science and Sociology, Granada University ประเทศสเปน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของสองหน่วยงาน โดยมีนางนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวต้อนรับ Ms. Carmen Serrano และ Ms. Angeles Raya ตัวแทนจากประเทศสเปน และบุคลากรจากคณะรัฐศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0017.JPG
0017.JPG
0018.JPG
0018.JPG
0019.JPG
0019.JPG
0020.JPG
0020.JPG
0021.JPG
0021.JPG
0022.JPG
0022.JPG
0023.JPG
0023.JPG
0024.JPG
0024.JPG
0025.JPG
0025.JPG
0026.JPG
0026.JPG
0027.JPG
0027.JPG
0028.JPG
0028.JPG
0029.JPG
0029.JPG
0030.JPG
0030.JPG
0031.JPG
0031.JPG