รับมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 244,000 บาท

รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษารับ มอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 244,000 บาท

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg