คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Communication Studies Program, Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับ Dr. Devie Rahmawati, Head of Communication Studies Program พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Communication Studies Program, Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor Dr. Thanyawat Rattanasak, Dean of Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University has welcomed Dr. Devie Rahmawati and the delegates from Communication Studies Program, Universitas Indonesia, Indonesia on Monday, July 02, 2018 at the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University.

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0017.JPG
0017.JPG
0018.JPG
0018.JPG
0019.JPG
0019.JPG
0020.JPG
0020.JPG
0021.JPG
0021.JPG
0022.JPG
0022.JPG
0023.JPG
0023.JPG
0024.JPG
0024.JPG
0025.JPG
0025.JPG
0026.JPG
0026.JPG