คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg