โครงการยูแสค ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการ สำหรับภาคการศึกษา Summer 2018 Session II

โครงการยูแสค ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการ สำหรับภาคการศึกษา Summer 2018 Session II ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการยูแสค ได้รับเกียรติจาก Prof.Joel Zimbelman จาก California State University, Chico มาปฏิบัติงานเป็น Visiting Professor ในภาคการศึกษาดังกล่าวด้วย

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg