รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหาร สาขา รปศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมและศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐศษสตร์ฯ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0013.JPG
0013.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG