ผู้บริหารโรงแรมในเครือสิบแสน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คุณรัตนประภา ดิศวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหารโรงแรมในเครือสิบแสน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Galleries

 

0003.jpg
0003.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg