คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม American Corner ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2531 รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อ.ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และ อ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ ให้การต้อนรับ Mr.Neal Murata, Cultural Atache' คุณสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม คุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Ms.Jennifer Barnes-Kerns, Consul, คุณมณฑกานต์ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชม American Corner ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและแนะนำผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จากสถานทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมพูดคุยถึงทิศทางการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯและความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

0009.JPG
0009.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg