พิธีปฐมนิเทศและต้อนรับคณะนักศึกษาอเมริกัน โครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน I 2018

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศพร้อมกล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาอเมริกัน โครงการยูแสค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน I 2018 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

00001.jpg
00001.jpg
00002.jpg
00002.jpg
00003.jpg
00003.jpg
00004.jpg
00004.jpg
00005.jpg
00005.jpg