คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิง การฝึกซ้อมหนีภัยเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว

บุคลากรและนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิง การฝึกซ้อมหนีภัยเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Galleries

 

0011.JPG
0011.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG