บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยทางคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสานงานและดำเนินงานด้านการจัดเลี้ยงอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

Galleries

 

0002.jpg
0002.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg