คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, อ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา, อ.ดร. พนม กุณาวงค์, อ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์ และอ.ดร. สกล บุญสิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Galleries

 

IMG_6360.JPG
IMG_6360.JPG