มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโอกาศเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์

Galleries

 

0013.JPG
0013.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG