กิจกรรมรัฐศาสตร์เสวนา ในหัวข้อ "ขบวนการชาวไร่ชาวนากับการสร้างพื้นที่ทางการของภาคประชาชน"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรัฐศาสตร์เสวนา ในหัวข้อ "ขบวนการชาวไร่ชาวนากับการสร้างพื้นที่ทางการของภาคประชาชน" เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น และ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 101 คน

Galleries

 

0003.JPG
0003.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG