ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

ผุู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG