ภาพบรรยากาศ งานรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "รัฐศาสตร์ฯ มช.ทำดีตามรอยพ่อ"

ภาพบรรยากาศ งานรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "รัฐศาสตร์ฯ มช.ทำดีตามรอยพ่อ"
ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยเปิดรับบริจาค ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา  
09.00-16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้สนใจและนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก 

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
4.JPG
4.JPG
3.JPG
3.JPG