ภาพบรรยากาศ การเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ " การเมืองสมัยใหม่กับพื้นที่ของเพศภาวะ" โดยสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 8 มีนาคม 2560 สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจัดเสวนาวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจภายใต้หัวข้อ " การเมืองสมัยใหม่กับพื้นที่ของเพศภาวะ" 
โดยได้รับเกียรติจากคุณยลลดา เกริกก้อง สวนยศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและนายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร  
และ
อาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง ณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg